Văn phòng phẩm

Tạp phẩm & đồ gia dụng

Bảo hộ lao động

Vật tư phụ liệu sản xuất

Đồ uống, thực phẩm và Hóa mỹ phẩm

Nội thất văn phòng

Vật tư ngân hàng, kho quỹ

thông tin liên hệ
Mr. Lệ
TP. KINH DOANH
0949 333 616 - 0251 3883 659

Nhựa gia dụng, nhựa công nghiệp

Thùng rác đạp Duy Tân nhỏ No.766 KT 17 x 17 x 21 cm
Thùng rác đạp Duy Tân nhỏ No.766...
Thùng rác đạp Duy Tân trung No.741 KT 25 x 23.5 x 29.5 cm
Thùng rác đạp Duy Tân trung No.741 KT 2...
Thùng rác đạp Duy Tân lớn No.740 KT 30.5 x 26 x 36 cm
Thùng rác đạp Duy Tân lớn No.740...
Thùng rác đạp Duy Tân đại No.742 KT 34.5 x 34 x 44 cm
Thùng rác đạp Duy Tân đại No...
Thùng rác nắp lật nhỏ H126 KT 24 x 20 x 39 cm
Thùng rác nắp lật nhỏ H126 KT 24 x 20 x 39 cm
Thùng rác nắp lật trung H127 KT 32 x 27 x 51 cm
Thùng rác nắp lật trung H127 KT 32 x 27 x 51 cm
Thùng rác nắp lật lớn 0199 KT 40 x 37 x 66 cm
Thùng rác nắp lật lớn 0199 KT 40...
Thùng rác nắp lật đại H162 KT 47 x 44 x 74 cm
Thùng rác nắp lật đại H162...
Sọt Ovan nhỏ H043 KT 33 x 33 x 30.5 cm, Xdương, hồng, lá, đỏ
Sọt Ovan nhỏ H043 KT 33 x 33 x 30.5 cm, Xdương, hồ...
Sọt Ovan trung H044 KT 35 x 35 x 38 cm, Xdương, hồng, lá, đỏ
Sọt Ovan trung H044 KT 35 x 35 x 38 cm, Xdương, hồ...
Sọt Ovan lớn H207 KT 41 x 41 x 45 cm, Xdương, hồng, lá, đỏ
Sọt Ovan lớn H207 KT 41 x 41 x 45 cm, Xdương, hồng...
Sọt Ovan cồ H208 KT 44 x 44 x 54.5 cm, Xdương, hồng, lá, đỏ
Sọt Ovan cồ H208 KT 44 x 44 x 54.5 cm,...
Ky hốt rác nhựa cán dài
Ky hốt rác nhựa cán dài
Bàn chải giặt đồ
Bàn chải giặt đồ
Bàn chải chà sàn tay cầm lớn
Bàn chải chà sàn tay cầm lớn
Xô nhựa 4l, 6l, 8l, 10l, 12l, 14l, 16l, 18l, 20l
Xô nhựa 4l, 6l, 8l, 10l, 12l, 14l, 16l, 18l,...
Thùng nhựa 25l, 35l, 60l, 90l, 120l, 220l
Thùng nhựa 25l, 35l, 60l, 90l, 120l, 220l
Thùng rác 60 lít nắp kín KT 47 x 47.1 x H 64.5 cm xanh rêu, cam
Thùng rác 60 lít nắp kín KT 47 x 47.1 x H 64.5 cm...
Thùng rác 90 lít nắp kín KT55 x 42 x H 88.4 cm xanh rêu, cam
Thùng rác 90 lít nắp kín KT55 x 42 x H 88.4 cm xan...
Thùng rác 90 lít nắp hở KT55 × 42 × 90 cm xanh rêu, cam
Thùng rác 90 lít nắp hở KT55 × 42 × 90 cm xanh rêu...
Thùng rác 120 lít nắp kín KT57.5×48×93 mm xanh rêu, cam, vàng
Thùng rác 120 lít nắp kín KT57.5×48×93 mm xanh rêu...
Thùng rác 240 lít nắp kín KT73 × 58 × 108 cm xanh rêu, cam, vàng
Thùng rác 240 lít nắp kín KT73 × 58 × 108 cm xanh...
Sóng hở 2T5 KT 62,6 x 42,4 x 25 cm Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng hở 2T5 KT 62,6 x 42,4 x 25 cm Dương, đỏ, lá,...
Sóng hở 3T1 KT 62,6 x 42,4 x 31 cm Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng hở 3T1 KT 62,6 x 42,4 x 31 cm Dương, đỏ, lá,...
Sóng hở 3T9 KT 62,6 x 42,4 x 39 cm Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng hở 3T9 KT 62,6 x 42,4 x 39 cm Dương, đỏ, lá,...
Sóng hở 4T5 KT 77,8 x 49,6 x 45,8 cm Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng hở 4T5 KT 77,8 x 49,6 x 45,8 cm Dương, đỏ, lá...
Sóng bít 2T5 KT 62,6 x 42,4 x 25 cm Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng bít 2T5 KT 62,6 x 42,4 x 25 cm Dương, đỏ, lá,...
Sóng bít 3T1 KT 62,6 x 42 x 30,8 (cm) Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng bít 3T1 KT 62,6 x 42 x 30,8 (cm) Dương, đỏ, l...
Sóng bít 3T9 KT 62,6 x 42,4 x 38,1 cm Dương, đỏ, lá, vàng
Sóng bít 3T9 KT 62,6 x 42,4 x 38,1 cm Dương, đỏ, l...
Sóng bít 4T5 KT 77,8 x 49,6 x 45,7 cm Dương, đỏ, lá, vàng, trong
Sóng bít 4T5 KT 77,8 x 49,6 x 45,7 cm Dương, đỏ, l...
Kệ dụng cụ nhỏ No.716 KT 12 x 18 x 8 cm
Kệ dụng cụ nhỏ No.716 KT 12 x 18 x 8 cm
Kệ dụng cụ trung No.717 KT 15 x 25 x 11 cm
Kệ dụng cụ trung No.717 KT 15 x 25 x 11 cm
Kệ dụng cụ lớn No.718 KT 21 x 35 x 15 cm
Kệ dụng cụ lớn No.718 KT 21 x 35 x 15 cm
Kệ dụng cụ đại No.719 KT 30 x 48.5 x 17 cm
Kệ dụng cụ đại No.719 KT 30 x 48.5 x 17 cm