Văn phòng phẩm

Tạp phẩm & đồ gia dụng

Bảo hộ lao động

Vật tư phụ liệu sản xuất

Đồ uống, thực phẩm và Hóa mỹ phẩm

Nội thất văn phòng

Vật tư ngân hàng, kho quỹ

thông tin liên hệ
Mr. Lệ
TP. KINH DOANH
0949 333 616 - 0251 3883 659

Bấm kim, bấm lỗ & kim bấm

Bấm kim số 10 Plus
Bấm kim số 10 Plus
Bấm kim số 10 SDI
Bấm kim số 10 SDI
Bấm kim số 3 Eagle 206
Bấm kim số 3 Eagle 206
Bấm kim KW-Trio 50SA
Bấm kim KW-Trio 50SA
Bấm kim KW-Trio 50LA
Bấm kim KW-Trio 50LA
Bấm lỗ Eagle 837
Bấm lỗ Eagle 837
Bấm lỗ KW-Trio 912
Bấm lỗ KW-Trio 912
Bấm lỗ KW-Trio 978
Bấm lỗ KW-Trio 978
Kềm bấm 1 lỗ KW-Trio 97A0
Kềm bấm 1 lỗ KW-Trio 97A0
Kim bấm số 10 Plus
Kim bấm số 10 Plus
Kim bấm số 3 Plus
Kim bấm số 3 Plus
Kim bấm số 10 SDI
Kim bấm số 10 SDI
Kim bấm số 3 SDI
Kim bấm số 3 SDI
Kim bấm KW-Trio 23/8
Kim bấm KW-Trio 23/8
Kim bấm KW-Trio 23/10
Kim bấm KW-Trio 23/10
Kim bấm KW-Trio 23/13
Kim bấm KW-Trio 23/13
Kim bấm KW=Trio 23/15
Kim bấm KW=Trio 23/15
Kim bấm KW-Trio 23/17
Kim bấm KW-Trio 23/17
Kim bấm KW-Trio 23/20
Kim bấm KW-Trio 23/20
Kim bấm KW-Trio 23/23
Kim bấm KW-Trio 23/23